جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : M2018C.F

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع اززمین تا کف نشیمن 47cm
عرض(بیرون به بیرون دسته) 65cm
ارتفاع اززمین تا تاج 120-128cm
وزن ± 22.5kg-1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی