جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : T.S230

مبلمان اداری انرژی

مستطیل50*60
ارتفاع 43cm
وزن11kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی