جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : M920

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا روی نشیمن48-60cm
ارتفاع از زمین تا تاج120-132cm
عرض بیرون به بیرون 60cm
وزن24±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی