جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : D103

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا روی کف نشیمن 47-57cm
ارتفاع تاج تا زمین 83-93cm
عرض (پشت به پشت دسته) 56cm
وزن 12.9 - ±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی