جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : M2018 c.v

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع اززمین تا کف نشیمن 47-55cm
ارتفاع اززمین تا تاج 120-128cm
عرض(بیرون به بیرون دسته) 65cm
وزن 22.5 - ±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی