جزییات محصول مبلمان اداری انرژی

مبلمان اداری انرژی : M950

مبلمان اداری انرژی

ارتفاع از زمین تا روی نشیمن50-58cm
ارتفاع از زمین تا تاج121-129cm
عرض بیرون به بیرون دسته64cm
وزن26±1kg

برای بزرگنمایی و دانلود کلیک کنید
مبلمان اداری انرژی